Schaaklessen op de Hoge Ven

Voor alle kinderen van de groepen 5-6-7 en 8

Schaken is zo’n mooi tijdverdrijf dat we jullie graag leren. Je moet er wat energie in steken, maar dan heb je ook een prachtige hobby waar je tot op hoge leeftijd plezier aan kunt beleven.

Bij voldoende belangstelling worden de lessen voor de 1e stap (beginners), de 2e stap ( kent spelregels en basisvaardigheden, heeft stap 1 gedaan) en 3e stap (gevorderden) elke week op vrijdagmiddag gegeven. 

De lessen zijn na schooltijd van 14.30–15.30 uur. De lessen voor stap 1 worden gegeven door Wim Voet. Die voor de 2e stap en 3e stap door Stef Kunst. Mogelijk bij grote belangstelling voor stap 3 op een ander tijdstip of op andere dag. 3e stap wordt ook gegeven op vrijdagavond om 18.45 in het Dorpshuis. 

De kosten zijn 10 euro voor het hele seizoen. Dit is inclusief een werkboek. Contant betalen bij de 1e les.

De lessen beginnen op vrijdag 23 oktober a.s. en eindigen voor de meivakantie 2021. Ze worden gegeven onder auspiciën van de schaakvereniging Warmenhuizen

 

*****

Over het belang van het kind leren schaken is er door het Europees Parlement in 2012 een verklaring afgegeven met o.a.:

schaken is als sport toegankelijk voor kinderen uit alle sociale geledingen; dat geldt voor jongens en meisjes schaken bevordert de concentratie, het geduld en het doorzettingsvermogen; ook het gevoel voor creativiteit, het vertrouwen op intuïtie, het geheugen de besluitvaardigheid worden bevorderd; en natuurlijk: sportiviteit, waaronder het leren accepteren van verlies

 

*****

Voor opgave: download het bestand en lever onderste strook in bij juf Kim in groep 8b (plein blauw)
Voor extra  informatie 1° stap via e-mail: wimvoetschoorl@gmail.com (mailto:wimvoetschoorl@gmail.com) (tel: 072-5092871)
Voor informatie 2e stap en 3e via email: stefengerda@kpnplanet.nl (mailto:stefengerda@kpnplanet.nl)(tel: 072-5092276) 
Voor informatie 3e stap in Het Dorpshuis via wimvoetschoorl@gmail.com (mailto:wimvoetschoorl@gmail.com) (tel: 072-5092871)

a-yobi-blumberg-22W19M-YsDE-unsplash a-yobi-blumberg-22W19M-YsDE-unsplash