Vacature MR Torenven

Beste ouders/verzorgers,

Bij de Medezeggenschapsraad (MR) van De Torenven zal Herman Sevenhuijsen aan het einde van dit schooljaar aftreden. Herman heeft vanaf volgend schooljaar geen schoolgaande kinderen meer op de basisschool. Voor hem wordt een vervanger gezocht om plaats te nemen in de oudergeleding van de MR van De Torenven.

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

De MR bestaat uit leerkrachten en ouders. Bij de MR denk je mee over het beleid van de school en de uitvoering hiervan. Bij belangrijke zaken moet de MR ook instemmen of advies geven. Hierbij kan je denken aan een thema als samenwerking van de scholen (De Torenven en De Doorbraak) binnen De Hoge Ven. Maar ook lopende zaken krijgen de aandacht. De MR praat en denkt dus mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben.

Bij de Hoge Ven is het juridisch nog nodig dat zowel De Torenven als De Doorbraak een eigen MR hebben. De beide medezeggenschapsraden trekken veelal wel met elkaar op. Eens per twee maanden is er een gezamenlijke vergadering.

Interesse?

Wij willen ouders van schoolgaande kinderen, die interesse hebben zitting te nemen in de MR, vragen om zich aan te melden bij Herman Sevenhuijsen (herman7@ziggo.nl). De datum tot wanneer dat kan is 2 juni 2020. Als er meer dan één aanmeldingen zijn, zullen wij een stemming houden onder de ouders van De Torenven. 

Wij hopen op jullie aanmeldingen.

Met vriendelijke groet,

Herman Sevenhuijsen, voorzitter MR De Torenven

herman7@ziggo.nl 

torenven torenven
download MR download MR
MR MR