Hoge Ven dicht in verband met Corona-virus

Vanmiddag is er overleg geweest tussen onder andere het ministerie van VWS, de Federatie Medisch Specialisten , het RIVM en de PO Raad. De uitkomst van dit overleg is dat vanaf morgen, maandag 16 maart, alle scholen in Nederland de deuren sluiten.

Wij volgen het advies van de overheid en nemen als schoolbestuur onze
verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het Coronavirus te beperken. 

Wat betekent dit voor ons onderwijs?
- Vanaf maandag 16 maart blijven alle Surplus en Blosse scholen gesloten, tot nader order.
- Maandag 16 en dinsdag 17 maart zullen wij gebruiken om met onze medewerkers
waar mogelijk (digitaal) onderwijs op afstand vorm te geven voor de komende tijd.

Wat betekent dit voor onze opvang?
- Ook onze opvang is vanaf morgen, maandag 16 maart tot 6 april 2020, gesloten.
Vanaf maandag vangen wij alleen de volgende kinderen op:
- Kinderen van ouders in de zogenoemde ‘vitale beroepen’; onder voorwaarde dat
deze kinderen niet ziek zijn (niet verkouden, geen zere keel, niet hoesten, geen
koorts).
- Deze opvang bieden wij ook aan ouders die geen opvangcontact hebben, maar wel
een vitaal beroep hebben. Ken je iemand met een opvangvraag? Deze kan contact
opnemen met onze afdeling Klantcontact via klantcontact@blosse.nl.


Dit bieden wij zodat deze mensen hun taak in de maatschappij kunnen volbrengen. Onzeopvanglocaties zijn morgen vanaf de gebruikelijke tijden open om de kinderen op te vangen.

Wij vragen om van kinderen in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar bij de buitendeur afscheid te nemen. Kinderen in de leeftijd tussen 0 en 4 jaar mogen uiteraard wel naar binnen gebrachtworden, mits de hygiënemaatregelen in acht worden genomen.

We krijgen graag een beeld van het aantal kinderen dat we de komende weken gaan
opvangen. Wil je je behoefte aan kinderopvang doorgeven aan de leiding van de locatie: Patricia van Amstel (patricia.schuurman@blosse.nl)

Blosse en Surplus hebben wel voorzorgsmaatregelen getroffen om het onderwijs zoveel als mogelijk doorgang te laten vinden. Met de tot onze beschikking staande ICT-middelen kunnen wij deels onderwijs verzorgen voor de oudere kinderen. De leerkracht van de groep van uw kind zal in de loop van de week via de bekende communicatiekanalen informatie verstrekken over de wijze waarop nog onderwijs kan worden gegeven aan de kinderen.

We rekenen op uw begrip voor wellicht een wat rommelige start morgen. We doen onsuiterste best het goede te doen in deze onzekere tijden.

Met vriendelijke groeten,
Paul Moltmaker, Jeanette de Jong
Bestuurders Surplus en Blosse
en
Karin Kooij , Karin Arends
Directie de Hoge Ven

Schermafbeelding 2020-03-15 om 19.43.01 Schermafbeelding 2020-03-15 om 19.43.01