Op vakantie buiten de schoolvakanties

De afgelopen jaren zien we een toename van de aanvragen Buitengewoon schoolverlof, oftewel vakantieaanvragen buiten de schoolvakanties.  Daar zijn we altijd flexibel mee omgegaan. De leerplichtambtenaar van de gemeente Schagen heeft dit ook gezien. Hij heeft ons verzocht de wettelijke kaders te volgen. Dit houdt praktisch in dat als u bijzonder verlof aanvraagt en een eigen bedrijf heeft, u bij de aanvraag een brief van de acountant toevoegt waarin staat dat als u in een van de schoolvakanties weggaat er sprake is van inkomstenderving. 

Als u geen eigen bedrijf heeft moeten er wel hele specifieke redenen zijn, aangegeven door uw werkgever, waaruit blijkt dat u niet in de vakanties weg kunt van uw werk. Als dit verlof wordt toegekend is dit in principe eenmalig.

We hopen op uw begrip. 

 

vakantie vakantie