Nieuwe toetsen

Wellicht heeft u van uw kind vernomen dat we deze weken de methode onafhankelijke toetsen afnemen in groep 3 t/m 8.  Tot en met vorig jaar waren dit de Citotoetsen. Omdat het onderwijs verandert en onze kijk op toetsen daarmee ook, hebben we er met ingang van dit jaar voor gekozen andere toetsen af te nemen en wel die van Iep (ipv Cito).  We hebben voor Iep gekozen omdat het gebruiksvriendelijker is voor kinderen, minder tijd vraagt en er ook testen zijn om de sociaal emotionele ontwikkeling en het creatief denken in beeld te brengen. 

Omdat we de toetsen en testen dit jaar voor het eerst afnemen is het best even spannend. Spannend voor sommige kinderen omdat het nieuw is. En ook best spannend voor de leerkrachten omdat we hopen d.m.v. onder andere deze toetsen en testen een nog beter beeld van uw kind te krijgen. 

Na de toets- en testperiode gaan we met de kinderen en team evalueren of deze manier van toetsen en testen bij ons past en de gewenste informatie geeft. 

Bij de kinderen van groep 1-2 nemen we geen toetsen meer af. Jonge kinderen ontwikkelen zich vaak met sprongen. En een toets is een momentopname. Een toets afnemen vinden wij daarom niet passend bij de kinderen in groep 1-2. Door middel van observaties door de leerkracht en het leerlingvolgsysteem KIJK houden we de ontwikkeling van de kinderen goed in beeld. 

De kinderen van groep 8 hebben dit jaar nog wel de Citotoetsen gemaakt. Zij hebben alleen als proef de rekentoets van Iep gemaakt, zodat zij ook aan de evaluatie mee kunnen doen. Het is de bedoeling dat vanaf volgend schooljaar ook groep 8 de Ieptoetsen maakt. 

De Eindtoets groep 8, meestal wordt deze in april afgenomen, deden we al een aantal jaar van Iep. 

Tijdens de 10 minuten gesprekken zullen de leerkrachten mbv Iep de bijbehorende grafieken laten zien. De leerkrachten geven hiervan geen uitdraai mee naar huis. 

Na de evaluatie zullen we ook peilen onder ouders of er behoefte is aan een voorlichtingsmoment over hoe IEP werkt. 

test test