Landelijke staking 30 januari

Beste ouders,

Zoals u wellicht in het nieuws vernomen heeft, roepen de onderwijs vakbonden op tot een tweedaagse staking op 30 en 31 januari.

Het team van de Hoge Ven heeft besloten om op donderdag 30 januari de deuren van de school te sluiten.

Vrijdag 31 januari is weer een gewone schooldag.

 

Waarom staken?

De vakbonden AOb, FNV Overheid en Actie (LIA) hebben hun leden, werkzaam in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs, opgeroepen om het werk neer te leggen op 30 en 31 januari. Ja, er is een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao voor het primair onderwijs waarin een structurele loonsverhoging van 4,5% is afgesproken. Maar ondanks die nieuwe cao zijn er nog steeds grote problemen. De vakbonden zetten in op het dichten van de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs, op een structureler carrièreperspectief, op het schrappen van de zogeheten doelmatigheidskortingen en op het verlagen van de werkdruk.

Hierom zijn er op de scholen heel wat medewerkers die ondanks de nieuwe cao eind januari het werk zullen neerleggen. Ze vertellen dat hun staking niet louter en alleen gericht is op het verbeteren van salarissen en loopbaanmogelijkheden. Salaris en carri√®reperspectief zijn een middel om het beroep van leerkracht weer aantrekkelijk te maken.

De medewerkers staken niet meer voor zichzelf, maar voor het grote lerarentekort, voor de toekomst en kwaliteit van het onderwijs, in het belang van alle kinderen in ons land.

De mening van het team 

De afgelopen maanden hebben wij intensief te maken gehad met invalproblematiek door ziekte binnen het team. Het is en wordt steeds moeilijker om inval voor groepen te regelen door het groeiende tekort aan leerkrachten. Wij hebben er tot nu toe nog steeds voor kunnen zorgen dat er minimaal groepen naar huis gestuurd werden. Mede dankzij de extra inzet van het hele team is het gelukt om de puzzels ingevuld te krijgen.

We ervaren echter ook dat de gekozen oplossingen de continuiteit van het onderwijs aan de kinderen onderbreken. Dit gaat leiden tot kwaliteitsverlies.

Om nogmaals de aandacht te vragen voor deze problematiek hebben we ervoor gekozen de school 1 dag te sluiten.

Wij realiseren ons dat dit voor ouders opvangproblemen kan opleveren. De Kinderopvang is op de hoogte van onze stakingsdag. Wellicht kunnen zij een oplossing bieden als u een opvangprobleem heeft voor die dag.

We hopen op uw begrip.

Team Hoge Ven

 

 

3753337_758194 3753337_758194