MR leden gezocht

ingevoerd op 15-04-2019

De Medezeggenschapsraden (MR) van De Torenven en De Doorbraak denken mee over het beleid van de scholen, de uitvoering van het beleid en bij belangrijke zaken moet de MR ook instemmen of advies geven. Dan moet je denken aan een thema als de samenwerking van de scholen binnen De Hoge Ven. Maar ook lopende zaken krijgen de aandacht. De MR bestaat uit leerkrachten en ouders.

Van De Torenven zullen Marco van der Veer en Jeanette de Groot aftreden en van De Doorbraak treedt Sjaak Komen af, allen omdat zij volgend schooljaar geen schoolgaande kinderen op de basisschool meer hebben. Voor alle drie wordt een vervanger gezocht om plaats te nemen in de oudergeleding van de desbetreffende MR.
 

Hoewel we als verschillende medezeggenschapsraden heel veel samen optrekken en afstemmen, we vergaderen eens per twee maanden grotendeels gezamenlijk, is het juridisch nog nodig om de samenstelling van de MR gescheiden te houden.

 

We willen ouders van schoolgaande kinderen, die interesse hebben zitting te nemen in de MR, vragen om zich aan te melden bij Herman Sevenhuijsen (namens De Torenven, herman7@ziggo.nl) of Arjan Eriks (namens De Doorbraak, eriarjan@gmail.com). De datum tot wanneer ouders zich aan kunnen melden is 30 april. Indien meer mensen zich aanmelden dan dat er zetels beschikbaar zijn, zullen we een stemming houden onder de ouders van de desbetreffende scholen. 

 

We hopen op jullie aanmeldingen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Herman Sevenhuijsen, voorzitter MR De Torenven

Arjan Eriks, voorzitter MR De Doorbraak

mr mr