Bericht van de Oudercommissie over ouderbijdrage

Medio eind oktober wordt de ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 geïnd via automatische incasso. De hoogte van de ouderbijdrage is hetzelfde als afgelopen schooljaar: € 42,50

Deze bijdrage wordt gevraagd om activiteiten te kunnen bekostigen die buiten het normale lesprogramma vallen. Het gaat hierbij om kosten voor:
- feestelijke activiteiten als Sinterklaas en kerstfeest
- schoolreisjes
- activiteiten als museumbezoek/thema-avond/scholierenwedstrijden
- culturele zaken

 

Ouderbijdrage via Meedoen Schagen

De gemeente Schagen heeft Meedoenbudget, zodat kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar bijv. kunnen sporten of aan schoolactiviteiten mee kunnen doen. Via het Meedoenbudget kunt u, als u aan de voorwaarden voldoet, de ouderbijdrage of kampbijdrage aanvragen.
Meer info: www.meedoenschagen.nl

 

Linda van de Watering, Kimm Stam en Angelique Groot
Penningmeesters OC

ouderbijdrage ouderbijdrage