Overblijven samengevoegd: TSO De Hoge Ven

ingevoerd op 20-12-2017

Beste ouders/verzorgers,

De scholen De Doorbraak en de Torenven hebben besloten de administratieve en financiële organisatie van de overblijf (TSO) te wijzigen. In dit bericht informeren wij u over de veranderingen en de benodigde acties van uw kant om te kunnen deelnemen aan het nieuwe overblijfsysteem.

Overblijven met Edith
e registratie en facturering van de overblijf wordt uitbesteed aan ‘Overblijven met Edith’, een online systeem voor de tussenschoolse opvang. Dit systeem heeft niet alleen voordelen voor de directie en de overblijfkrachten die verantwoordelijk zijn voor het overblijven, maar ook voor u als ouder/verzorger.

Flexibel aan- en afmelden van de overblijfmomenten
U kunt als ouder/verzorger de overblijfmomenten van uw kind eenvoudig en flexibel bepalen, 24 uur per dag en 7 dagen per week. U kunt iedere dag tot 11.00 uur uw kind aan- of afmelden voor het overblijven van die dag. Dit kan eenvoudig via de computer op www.overblijvenmetedith.nl Of via de mobiele site voor de smartphone of tablet op mobiel.overblijvenmetedith.nl

Overzichtelijk betalen
U betaalt maandelijks achteraf voor de afgenomen overblijfmomenten, ná ontvangst van een gespecificeerde factuur. De betaling gaat per automatische incasso direct aan de overblijf-administratie van De Hoge Ven. Deze betaling zal plaatsvinden rond de 25ste van de daaropvolgende maand. De nog eventuele tegoeden van de strippenkaarten (de Torenven) zullen worden terugbetaald. Hierover krijgt u in tzt bericht over van de school.

Zorgvuldig inzicht voor de overblijfkrachten
De overblijfkrachten krijgen beter inzicht in de aanwezigheid van uw kind en kunnen snel maatregelen treffen als dat nodig is. Want ook bijzonderheden als medicatie of dieet worden digitaal opgeslagen en op deze manier kunnen specifieke aandachtspunten goed worden nageleefd. Deze gegevens voert u als ouder/verzorger zelf in het systeem in.

Benodigde actie van uw kant
Om het systeem optimaal te kunnen laten functioneren, is het noodzakelijk dat iedereen zich inschrijft in het systeem, ook wanneer u uw kind slechts incidenteel gebruik laat maken van de overblijf. Wij verzoeken u vriendelijk om dit zo spoedig mogelijk te doen. Op de website van de school vindt u een link naar het overblijfsysteem. U kunt ook rechtstreeks inloggen via de website www.overblijvenmetedith.nl (http://www.overblijvenmetedith.nl)

De invoering van het systeem is als volgt gepland:
1. Digitale inschrijving door ouders/verzorgers op de website, zo spoedig mogelijk. In ieder geval voor 15 januari.
2. Digitale handtekening zetten na het invoeren van de kindgegevens. Dit is nodig voor de automatische incasso. Mogelijk is ook om de machtiging uit te printen en deze ondertekend in te leveren bij de leerkracht van uw kind(eren) direct nadat u zich heeft ingeschreven in het systeem.
NB; Er zijn ouders die al reeds hebben betaald voor een aantal vaste dagen voor het schooljaar 2017-2018. Ook deze ouders dienen een ouderaccount aan te maken, en de gewenste dagen te reserveren. De al reeds betaalde dagen zullen dan als nulfactuur worden geadministreerd. Deze dagen ziet u terug op uw factuur als ’vrijgesteld’.

Het overblijven via het nieuwe systeem gaat over op maandag 5 februari
Wij vertrouwen er op dat dit online registratie- en administratiesysteem voor de overblijf voor alle betrokkenen tot tevredenheid zal zijn. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die stellen aan TSO coordinatoren Angela Goudsblom, en Ullu Berkhout middels emailadres ga.goudsblom@quicknet.nl, dan wel johnenulla@quicknet.nl

Namens het TSO-team, de MR en de Directie van de Doorbraak en de Torenven

TSO de Hoge Ven TSO de Hoge Ven